Czym jest wzmacnianie gruntu i jakimi metodami się je wykonuje?

Przy realizacji inwestycji budowlanej wzmocnienie gruntu może mieć kluczowe znaczenie dla jej późniejszej stabilności. Podłoże w miejscu, gdzie zamierzamy rozpocząć budowę może być bardzo różne. W związku z tym trzeba je przygotować w taki sposób, aby przez wiele kolejnych lat z powodzeniem poradziło sobie z utrzymaniem budynku, który na nim powstanie. Wyróżnia się różne metody wzmacniania gruntu, które dopiera się zależnie od kilka czynników. Przede wszystkim pod uwagę bierze się warunki gruntowo-wodne, obciążenia jakie będzie przekazywać konstrukcja obiektu, warunki górnicze, sejsmiczne, lub parasejsmiczne, sposób i wartość obciążenia posadzek, dopuszczalne osiadania równomierne i nierównomierne w odniesieniu do fundamentów, oraz lokalizacja obiektów, które znajdują się w sąsiedztwie terenu, który wymaga wzmocnienia.

 

Jakie metody wzmacniania gruntu się stosuje?

Jest to kwestia, którą zawsze trzeba indywidualnie przeanalizować i wybrać rozwiązanie najlepsze dla konkretnego terenu. Niezbędna będzie nam więc doświadczona firma zajmująca się inżynierią budowlaną. Na podstawie odpowiednich pomiarów będzie można stwierdzić, jaka metoda będzie najwłaściwsza. Stosuje się m.in. wzmacnianie powierzchniowe, które można przeprowadzić poprzez stabilizację powierzchniową, dogęszczenie powierzchniowe oraz zabudowę geosyntetyków. Oprócz tego stosuje się również wzmacnianie wgłębne. Może się ono odbyć poprzez: kolumny cementowe-gruntowe, konsolidację dynamiczną, zagęszczenie impulsowe, kolumny betonowe, kolumny kamienne i żwirowe, czy też przy wykorzystaniu drenów pionowych i nasypu przeciążającego.

Inne podziały wzmocnień

Powyżej przedstawiliśmy podział wzmocnień ze względu na ich głębokość. Jednak te same metody można podzielić również w inny sposób, np. ze względu na rodzaj stosowanego materiału, występowanie drgań, zmianę parametrów gruntu zalegającego w podłożu, czy wrażliwość na przeszkody występujące w gruncie. W związku z tym widzimy jak ważne jest odpowiednie dopasowanie metody wzmocnienia przez specjalistę, który weźmie pod uwagę wszelkie pojawiające się zmienne.

Wróć