Jak działają ścianki szczelne?

Wszelkie prace budowlane wymagają odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia terenu, na którym są wykonywane. W przypadku prac inżynieryjnych ma to jeszcze większe znaczenie, gdyż często w grę wchodzi zabezpieczenie wykopów budowlanych przed napływem wody. Stawianie ścianek szczelnych wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia oraz wykorzystania specjalistycznych maszyn i narzędzi, dlatego takie prace powinni przeprowadzać wyłącznie profesjonaliści.

Dzisiejsze rozwiązania techniczne umożliwiają nam sprawne i szybkie zaplanowanie oraz przeprowadzenie nawet skomplikowanych prac budowlanych. Ich specyficzną odmianą są prace inżynieryjne związane z regulacjami koryta rzek, budowaniem wałów przeciwpowodziowych, tam i zbiorników wodnych, falochronów, basenów portowych czy opasek brzegowych. Zmieniający się klimat i wpływ człowieka sprawiają, że tego rodzaju prace stają się coraz bardziej potrzebne. Jednak, aby można je było wykonywać bezpiecznie, należy odpowiednio zabezpieczyć miejsce ich realizacji oraz sam wykop.

Ścianki szczelne, co to jest i jak to działa?

Profesjonalne firmy realizujące prace budowlane biorą pod uwagę konieczność właściwego zabezpieczenia wykopu. Ma to znaczenie dla życia i zdrowia pracowników, ale również sukcesu całego projektu. Jednym ze sposobów jak zabezpieczyć taki teren jest stawianie ścianek szczelnych. Są one wykonywane z grodzic stalowych (larseny), które montowane są w wykopie metodą bezwibracyjną, wibracyjną lub wciskane są w podłoże za pomocą odpowiedniego sprzętu. Ponieważ wykonywane są z lekkich materiałów, stanowią ciekawą alternatywę dla ścianek szczelinowych, które są zazwyczaj budowane z betonu lub żelbetonu. Ścianki szczelne to konstrukcje ze ściśle do siebie przylegających elementów. Mogą być tymczasowe, jeśli są potrzebne w trakcie wykonywania robót, jako zabezpieczenie przed wodą, albo stałe, jeśli stanowią część konstrukcyjną fundamentu. Duże znaczenie ma głębokość, na którą wbijamy ścianki, która zależy od głębokości planowanego wykopu, rodzaju podłoża poniżej dna tego wykopu, warunków gruntowo-wodnych i przewidywanych obciążeń ścianki. Zazwyczaj są utwardzone w gruncie lub podparte, aby zapewnić im lepszą stabilność i wytrzymałość.

Zastosowanie ścianek szczelnych

Podstawową funkcją ścianek jest zabezpieczenie ściany wykopu lub uskoków w gruncie. Mają eliminować lub ograniczać dopływ wody oraz chronić przed rozmyciem dna wykopu. Dzięki nim podłoże pod podstawą fundamentu będzie o wiele bardziej szczelne, co ma szczególne znaczenie przy budowie tam. Czasami wykorzystuje się je, jako wzmocnienie nabrzeża. Dzięki temu, że tworzy się je z różnych materiałów i ich mieszanek np. drewna, stali, żelbetonu, betonu, PCV i pali wbijanych w grunt, można szybko dobrać odpowiedni ich rodzaj do prowadzonych prac. Ich największymi zaletami są przede wszystkim lekkość i szybkość wykonania, duża szczelność, która z biegiem czasu jeszcze wzrasta, możliwość wielokrotnego użycia i łatwość sztukowania, a także wytrzymałość na obciążenia. Tego rodzaju ścianki sprawdzą się również, jeśli planują Państwo prace w sąsiedztwie obiektów, które mogą być wrażliwe na osiadanie gruntu. Stanowią dodatkowe zabezpieczenie.

Wróć