Na czym polega wzmacnianie nabrzeża?

Wzmocnienie nabrzeża to sposób jego ukształtowania, zapewniający stateczność, utrwalenie brzegu oraz jego zabezpieczenie przed erozją wodną. Proces przeprowadza się dzięki wykonaniu określonych robót – stosuje się go zarówno w odniesieniu do brzegów wód morskich, jak również śródlądowych. Umocnienie brzegu może zostać wykonane jako część większego przedsięwzięcia lub stanowić osobny projekt. Na czym polega wzmacnianie nabrzeża?

Rodzaje umocnień brzegowych

Przepływy wodne i wynikające z nich unoszenie rumowiska, a także zjawisko falowania powodują erozję wodną brzegów. Ponadto na niszczenie brzegów wpływ mają takie zjawiska, jak ruchy masowe, erozja wiatrowa oraz działanie człowieka. W celu ochrony linii brzegowej stosuje się kilka rodzajów umocnień brzegowych. Biologiczne umocnienie brzegu polega na ukształtowaniu szaty roślinnej w poszczególnych, nadwodnych strefach roślinnych. Zabezpieczenie brzegu uzyskuje się poprzez odpowiedni dobór roślin, właściwy sposób ich nasadzeń i odpowiednią pielęgnację. Biotechniczne umocnienie brzegu polega na zastosowaniu budowli regulacyjnych, wykonanych z materiałów naturalnych martwych, ewentualnie technicznych, w połączeniu z roślinnością żywą. Ten rodzaj umocnienia nabrzeża stosowany jest wszędzie tam, gdzie za silna erozja nie pozwala na wykorzystanie umocnienia biologicznego. Zalicza się do niego brzegosłony, płotki, ożywione mury i narzuty oraz darniowanie. W zurbanizowanych obszarach miejskich oraz w miejscach najbardziej narażonych na erozję wykorzystuje się techniczne umocnienie nabrzeża. Wykonane są z materiałów budowlanych, w tym również z materiałów naturalnych, martwych. Do umocnień technicznych zalicza się między innymi umocnienia brukiem kamiennym lub betonowym, umocnienia z płyt betonowych, narzuty kamienne lub z elementów betonowych bądź żelbetowych, kaszyce, konstrukcje siatkowo – kamienne, ściany i mury drewniane, stalowe, żelbetowe, murowane oraz mury oporowe.

Jak dobrać umocnienie?

Dobór skutecznej metody umocnienia brzegu pozwoli zapobiec degradacji na długie lata. Rodzaj umocnienia dobiera się, biorąc pod uwagę szereg czynników takich jak rodzaj gleby, jaka występuje na danym terenie, stopień nachylenia brzegu, wysokość falowania oraz wahania lustra wody. W miarę możliwości najlepszym rozwiązaniem dla środowiska jest zastosowanie rozwiązań opartych na umocnieniu brzegów za pomocą faszyn, mat lub walców kokosowych z nasadzoną roślinnością wodną. Sposób ten najmniej ingeruje w środowisko naturalne. Jednak wybierając rodzaj wzmocnienia, kierować należy się przede wszystkim odpowiednim zabezpieczeniem brzegu.

Wróć